מזכירות הכנס

 

ארטרא בע"מ

טל': 03-6384444 פקס: 03-6384455 דוא"ל: haderaenergy@ortra.com