Save The Date

נוכח מגבלות הקורונה, הכנס נדחה ל-2021 פרטים יעודכנו בהמשך

כנס חדרה לאנרגיה

Hadera Energy Conference

Energy Out of The Box

היכל אנרבוקס

עקב משבר הקורונה בחרנו לקיים את הכנס בהיכל "אנרבוקס" המאפשר קיום כנס פיסי תוך שמירה על ריחוק חברתי. אם עד מועד הכנס, יהיו הנחיות אחרות, נקיימו באמצעים דיגיטליים.

  • חדרה עיר עם אנרגיה
  • כלכלית חדרה
  • אנרבוקס היכל פיס חדרה