תוכנייה

 

*התוכנית כפופה לשינויים

 

08:00-09:00

התכנסות, רישום וכיבוד בוקר

 

09:00-10:30

מליאת פתיחה – משק האנרגיה האזורי והישראלי

מנחה: רז זהבי

 

09:00

משק האנרגיה – ההישגים והאתגרים

ד"ר יובל שטייניץ, שר האנרגיה*

 

09:25

עיר האנרגיה של ישראל – מחזון למציאות

תא"ל (מיל´) צביקה גנדלמן, ראש העיר חדרה

 

09:40

תפקיד הממשלה בשיתופי פעולה בינלאומיים ואזוריים

מר אודי אדירי, מנכ"ל, המשרד האנרגיה

 

09:50

אנרגיה חכמה במרחב המוניציפלי

מר שלמה דולברג, מנכ"ל, המרכז לשלטון מקומי

 

10:00

אסטרטגיה ויעדים לעתיד

אלוף במיל' יפתח רון טל, יו"ר, חברת חשמל

 

10:10

Regional Energy Partnerships

מנכ"ל משרד האנרגיה, קפריסין*

 

10:20

משק האנרגיה – מתכנון להטמעה בתעשייה

מר רובי גינל, מנכ"ל, התאחדות התעשיינים בישראל

 

10:30-11:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

 

11:00-12:30

משק הגז הטבעי בישראל – מגילוי לפיתוח

מנחה : רז זהבי

 

11:00

עתיד משק הגז הטבעי בישראל בעקבות המכרז השני לרישוי במים הכלכליים של ישראל

ד"ר יוסי וירצבורגר, ראש מנהל אוצרות הטבע, משרד האנרגיה

11:15

שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים בתחום האנרגיה, והשפעתם על מחירי האנרגיה

הגב' יעל רביא צדוק, סמנכ"ל כלכלה, משרד החוץ

11:30

הצגת פעילות בתחום משק הגז הטבעי והאתגרים הבאים

מר אלכסנדר ורשבסקי, יו"ר רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה

 

11:45

מהפכת הגז הטבעי בישראל – תחזית לשנת 2025

מר חן הרצוג, כלכלן ראשי ושותף, BDO

 

12:00

ייצוא אזורי – פוטנציאל כלכלי ומדיני

מר יגאל לנדאו, מנכ"ל, רציו

 

12:10

הטמעת השימוש בגז טבעי בתחבורה

מר רז תמיר, יו"ר, פורום הגז הטבעי לתחבורה בישראל

 
12:20

משק הגז הטבעי כיצד למקסם משאב לאומי

ח"כ אורית פרקש הכהן, כנסת ישראל

 
12:30-13:00

אגירת חשמל 

מנחה: רז זהבי

 
12:30

אגירת חשמל בתשתיות הולכה

מר איגור אהרונוביץ', מנהל היחידה ליצרני חשמל פרטיים וסחר, חברת החשמל

 
12:45

אגירת חשמל בישראל – היבטים רגולטורים

ד"ר נורית גל, סמנכ"לית חשמל ורגולציה, רשות החשמל

 

13:00-14:15

הרפורמה בחשמל

מנחה: רז זהבי

 

13:00

הרצאת מפתח

מהלכה למעשה – מה למדנו ממכירת תחנת אלון תבור

מר אמיר ליבנה, מנהל האסטרטגיה, החדשנות והשינוי המבני, חברת החשמל

13:15

פאנל בנושא יצרני חשמל פרטיים לאור השלב השני ברפורמה ותכנית 2030

מנחה: מיכל פרנקו קדמי, דירקטורית ויועצת לחברות בינלאומיות ומקומיות בתחום הגז הטבעי והחשמל

משתתפים:

מר עמוס לסקר, יו"ר, פורום יצרני החשמל הפרטיים

מר אלי אסולין, מנכ"ל, דוראד

מר מלאכי אלפר, מנכ"ל פז, בית זיקוק אשדוד

מר יוסי סוקולור, ראש אגף הסדרה, רשות החשמל

14:15-15:30

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

 

15:30-16:30

מושבים מקבילים

 

 

אולם מליאה

קומה 22

15:30-16:30

אנרגיה בערים חכמות – העיר כשדה ניסוי

מנחה: אופיר פינסמייסד וראש המכון לשלטון המקומי
ראש מסלול לימודי שלטון מקומי, אוניברסיטת תל-אביב

פאנל חדשנות בעולמות התוכן של האנרגיה

מנחה: מר איתן פרנס, מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל

15:30

חידושים בהתייעלות אנרגטית, ויישמם בערים חכמות

מר יחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות אנרגיה,  משרד האנרגיה

משתתפים:

מר אילון וניש, מנכ"ל, EDF

ליאור הנדלסמן, מייסד וסמנכ"ל, סולר אדג'

ד"ר גדעון פרידמן, מ"מ המדען הראשי וראש אגף מחקר ופיתוח, משרד האנרגיה

מר עודד רוזנברג, מנכ"ל, אפולו פאוור

מר תומר שחף, ראש אגף מסחר, תש"ן

מר גלעד יעבץ, מנכ"ל, אנלייט

מר נעם אילן, סמנכ"ל פיתוח עסקי, Electreon

15:40

כיצד ניתן להתחשב ב-loT במסגרת ערים חכמות

מר אילן אלתר, מנכ"ל, Alternet

15:50

מהפכת הרכבים החשמליים במרחב המוניציפאלי

מר טומי דויטש, מנכ"ל, מילגם EVEDGE 

16:00

Smart City Lad Establishment in the City of Ashodod – An Israeli Case Study

מר ארז מזרחי, המכון הישראלי לערים חכמות

16:10

בנייה ירוקה ותכנון תשתיות בערים חכמות

טל ונגר, שותפה, סמנכ"ל תכנון וסביבה AVIV AMCG

16:20

דיגיטליזציה בשלטון המקומי

שי לי שפיגלמן, המשרד לשוויון חברתי

     

16:30-16:45

הרצאת סיום: אתגרי פיתוח תשתיות

Isaac Martín-Barbero, Junior Minister for Economy and Competitiveness, Government of the Region of Madrid, Spain

 

16:45-17:00

דברי סיכום

שי ארנט-כהן, מנכ"ל, החברה הכלכלית חדרה

 

17:00-18:30

קוקטייל סיום ומופע בידור "בראש של גורי"